Zwrot VATu z zagranicy rozpoczyna się, jak już wiemy, od złożenia odpowiedniego wniosku drogą elektroniczną. Kolejnym etapem jest oczywiście weryfikacja, czy jako podmiot gospodarczy mamy możliwość ubiegania się o zwrot VATu z zagranicy.

Terminy oczekiwania na decyzję odnośnie wniosku

Oczywiście, gdy wypełniliśmy już odpowiedni wniosek, a proces weryfikacyjny przebiegł korzystnie, powinniśmy teraz oczekiwać na decyzję o przyjęciu czy odrzuceniu wniosku. Następuje to w terminie do 4 miesięcy, gdy dane państwo członkowskie otrzyma nasz wniosek. W sytuacji, gdy będziemy zobligowani do przekazania dodatkowych informacji, czas na otrzymanie decyzji będzie wahał się od 2 do 6 miesięcy od daty otrzymania potrzebnych informacji. Gdy państwo członkowskie zwrotu zażąda od nas kolejnych dodatkowych informacji, na decyzję o zwrot VATu z zagranicy musimy poczekać nawet do 8 miesięcy.

Kiedy otrzymamy pieniądze za zwrot?

To chyba najbardziej zadawane przez przedsiębiorstwa pytanie. Wartość zwrotu zostanie nam przekazana w terminie nie późniejszym niż 10 dni roboczych od upłynięcia powyższych terminów. Oczywiście za wszelkie dni zwłoki należy nam się wypłata odsetek. Jeżeli złożymy wniosek o zwrot VATu z zagranicy w terminie szybszym niż 30 września, zwrot podatku możemy otrzymać dużo szybciej. Zwrot VATu z zagranicy oczywiście określony jest szczególnymi terminami. Wypłata całości wynagrodzenia ma obowiązek zostać dokonana terminie do 10 dni od upłynięcia ustanowionych terminów.