Istnieje wiele przedsiębiorców, którzy są czynnymi podatnikami VAT-u i mogą starać się ubiegać o zwrot podatku od towarów i usług w Niemczech. Chodzi tu o wartość podatku, który został naliczony w ramach świadczenia działalności gospodarczej.

Za te towary i usługi możemy uzyskać zwrot

Niemiecki VAT i procedura zwrotu mówią o tym, że istnieją pewne ograniczenia związane ze zwrotem podatku, ponieważ nie każdy zakup usług i towarów upoważnia nas do zwrotu. Stosuje się tu zasadę, która mówi, że odliczenie podatku VAT dotyczy tych usług i towarów, które zostają dopuszczane przez niemieckie prawo podatkowe. Mimo że, takiego zwrotu nie przewiduje prawo polskie. Sytuacja również działa w drugą stronę: niemieccy przedsiębiorcy mają prawo uzyskać zwrot polskiego VAT-u za zakup towarów i usług, które przewiduje polskie prawo. Mimo iż, niemieckie przepisy stanowią inaczej. Niemiecki VAT i procedura zwrotu mogą na przykład dotyczyć opłat za przejazd autostradą, kosztów noclegu i wyżywienia czy parking. Warto pamiętać, że nie uzyskamy zwrotu za reklamę, prywatne wydatki przedsiębiorcy czy koszty myjni.

Niemiecki VAT oraz minimalna wartość zwrotu

Niemiecki VAT występuje jedynie w dwóch stawkach podatku, a dokładniej 19 % oraz 7% podatku. Pierwsze ze stawek nazywana jest stawką podstawową stawką podatku VAT, która dotyczy większości towarów oraz usług. Kolejna stawka nazywana jest stawką obniżoną i dotyczy ona w większości przypadków usług medycznych oraz sprzętu, przewozów pasażerskich oraz żywności. Polski przedsiębiorca ma prawo ubiegać się o zwrot podatku tylko, jeżeli uzbiera minimalną kwotę podatku. W ciągu kwartału dla przedsiębiorstw z Unii Europejskiej wynosi on a 400 euro, a z kolei dla całego roku minimum wynosi jedynie 50 euro. Musimy jednak pamiętać o tym, że faktury powinni być oryginałami, gdzie wszelkie dane zostały naniesione przez wystawcę. Nie możemy na nich niczego dopisywać.

Niemiecki VAT zostanie nam zwrócony jedynie za towary i usług, które akceptuje niemieckie prawo. Nie można zapomnieć również o tym, że istnieje minimalna wartość zwrotu, która dotyczy zarówno okresu kwartalnego, jak i miesięcznego.