Cała procedura dotycząca zwrotu zapłaconego podatku VAT rozpoczyna się od złożenia deklaracji przy pomocy internetowej platformy. Zwrot VAT z zagranicy wymaga od nas w następnej kolejności czekania na weryfikację wniosku.

Weryfikacja wniosku o zwrot VAT z zagranicy

Starając się o zwrot VAT z zagranicy, musimy zacząć od złożenia odpowiedniego wniosku przez Internet. Kolejnym etapem jest weryfikacja wniosku. Zostaniemy powiadomieni o momencie, gdy nasz wniosek zostanie przekazany do państwa członkowskiego zwrotu w postaci komunikatu, który zostanie nam przekazany na wskazany we wniosku adres email. W sytuacji, gdy nasza weryfikacja nie zakończy się niepomyślnie, zostanie wydane postanowienie o nieprzekazanie wniosku do państwa członkowskiego przez naczelnika urzędu skarbowego. Takie postanowienie zostanie nam przekazane na adres email oraz adres wskazany we wniosku przy pomocy poczty tradycyjnej. Następnym etapem będzie sprawdzenie, czy w okresie, którego dotyczy wniosek, byliśmy podmiotem uprawnionym do starania się o zwrot zagranicznego podatku VAT.

Co dalej?

Jeżeli powyższy aspekt zostanie potwierdzony to nasz wniosek, zostanie przekazany do państwa członkowskiego zwrotu w ciągu 15 dni kalendarzowych. Zwrot VAT z zagranicy oraz cały proces jest darmowy. Jedyna opłata, jaka jest konieczna do uiszczenia to opłata za pełnomocnictwo. Nie wymaga ona jednak zapłaty w przypadku, gdy pełnomocnikiem jest małżonek, dzieci, rodzice czy rodzeństwo. Zwrot VAT z zagranicy rozpoczyna się od procesu złożenia odpowiedniego wniosku, a następnie przechodzimy do procesu weryfikacyjnego udostępnionych przez nas informacji.