Obecnie liczne przedsiębiorstwa coraz częściej starają się o odzyskanie zapłaconego na terenie Niemiec podatku VAT od produktów oraz usług, który został naliczony w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Niemiecki VAT oraz cała procedura zwrotu nie są za bardzo skomplikowane.

e-Deklaracja VAT-REF

Cała procedura ubiegania się o zwrot zapłaconego za granicą VAT-u powinna rozpocząć się od zapoznania się z tak zwaną Value-Added Tax Refund, czyli tak zwaną procedurą zwrotu. Cały proces od początku odbywa się za pomocą systemów teleinformatycznych, a konkretnie przez wypełnienie e-Deklaracji VAT-REF, która została udostępniona na stronie Ministerstwa Finansów. W następnym kroku wniosek przekazywany jest do niemieckiego organu administracji podatkowej, za pośrednictwem urzędu skarbowego właściwego dla siedziby podatnika. Weryfikacja naszego wniosku odbywa się więc na szczeblu krajowym, a w następnym etapie w ciągu 15 dni przesyła się wniosek do niemieckiego urzędu. Rozpoczyna się właściwe postępowanie i dochodzi do wydania decyzji o zwrocie VAT-u.

Termin składania wniosku

Niemiecki VAT pozwala nam na składanie wniosku zwrot podatku do dnia 30 września następnego roku, którego ma dotyczyć wniosek. Jeżeli nie zdążymy go złożyć w określonym czasie, wszelkie możliwości ubiegania się o zwrot zapłaconego VAT-u w Niemczech, zostaje nam odebrana. Musimy wiedzieć również o tym, że im wcześniej złożymy wniosek, tym większe jest prawdopodobieństwo, że wszystko zostanie rozpoznane w tym roku, gdy go składaliśmy. W najgorszym wypadku cała procedura może trwać nawet do 8 miesięcy. Niemiecki VAT oraz cała procedura zwrotu mogą dla wielu osób okazać się zbyt trudne, a w takiej sytuacji warto skorzystać z profesjonalnej pomocy osoby, która zajmuje się zwrotem VAT-u na co dzień.

Niemiecki VAT można odzyskać powypełnianiu elektronicznej deklaracji VAT-REF, który rozpoczyna całą procedurę starania się o zwrot podatku. Warto zdecydować się na złożenie deklaracji szybciej niż przed 30 września, wtedy możemy otrzymać zwrot podatku dużo szybciej.