VAT w Belgii, czyli o procedurze jego zwrotu

Każdy przedsiębiorca, który jest płatnikiem VAT oraz poniósł na terenie…