Wbrew pozorom ubieganie się o zwrot VAT Belgia nie jest taką prostą sprawą, ponieważ w tym celu konieczne jest zapoznanie się z ogromem zawiłych przepisów prawa. Istnieje możliwość pomocy ze strony przedstawiciela.

Wymogi dotyczące dokumentów

Zwrot VAT Belgia wymusza od nas dostosowania zgromadzonych dokumentów do wszelkich obowiązujących przepisów. Proces zwrotu wymaga od nas konieczności przedstawienia wszelkiej dokumentacji, a najczęściej są to właśnie faktury. Ważne, aby dokumenty były oryginałami oraz nie zawierały żadnych naniesionych przez nas poprawek. Konieczne jest też ujęcie takich informacji, jak między innymi: dane wystawcy, numer NIP odbiorcy i dostawcy, płatność oraz data wystawienia, numer faktury, rodzaj i ilość towaru, cena jednostkowa netto, stawka VAT, kwota netto oraz brutto. Jeżeli na fakturze znajduje się wartość podana w innej walucie, konieczne jest podanie jej w przeliczeniu na euro.

Możliwość wyznaczenia pełnomocnika

Zwrot VAT Belgia pozwala nam również naskładanie wniosku, o zwrot zapłaconego podatku przy pomocy określonego pełnomocnika. W takim wypadku konieczne jest oczywiście dołączenie przetłumaczonego oraz sporządzonego zgodnie z przepisami prawa aktu pełnomocnictwa. Niejednokrotnie ustanowienie pełnomocnika będzie się wiązało z koniecznością zapalenia drobnej opłaty.
Aby nasz wniosek o zwrot VAT Belgia został rozpatrzony, pomyślnie konieczne jest sprawdzenie wszelkiej dokumentacji pod względem przedstawionych wymogów. W sytuacji, gdy nie jesteśmy w stanie samodzielnie złożyć danego wniosku, istnieje możliwość ustanowienia pełnomocnika.