Wiele osób, które decydują się na podróże służbowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. W czasie ich trwania niejednokrotnie kupuje się paliwa czy płaci różne opłaty. W takiej sytuacji możliwy jest zwrot podatku VAT z UE.

Kiedy możemy uzyskać zwrot podatku VAT z UE?

O zwrot podatku VAT z UE możemy się starać w kilku sytuacjach. Jednym z warunków jest to, że przedsiębiorca nie ma siedziby, stałego miejsca zamieszkania, miejsca prowadzenia działalności lub po prostu miejsca pobytu w kraju UE, gdzie został dokonany zakup. Kolejnym warunkiem jest konieczności bycia czynnym podatnikiem podatku VAT. Ostatni aspekt dotyczy tego, że nie dokonuje się tylko sprzedaży zwolnionej z VAT oraz nie korzysta się ze zwolnienia podatkowego VAT. Osoby, które prowadzą działalność wyłącznie zwolnioną z płacenia podatku VAT, nie mogą liczyć na zwrot podatku VAT z EU.

Termin oraz miejsce złożenia wniosku o zwrot podatku

Jednym z ważniejszych aspektów odnoście zwrotu zapłaconego za granicą podatku, jest termin złożenia wniosku. Obecnie ostateczny termin został wskazany na dzień 30 września. Nie można przekroczyć ściśle ustalonego terminu. Tę sprawę możemy załatwić, składając wniosek w urzędzie skarbowym lub urzędzie skarbowym dla największych podmiotów. Więcej szczegółowych informacji możemy znaleźć w specjalnie określonych dokumentach czy stronach internetowych. Istnieją sytuację, kiedy możemy starać się o zwrot podatku VAT z UE. Szczegółowo zostały również określone terminy oraz miejsca składania deklaracji o zwrot podatku.